Primo Cooler

Primo Cooler är den minsta av våra kylare och tillsammans med Primo Tap blir det en smidig vattenlösning för det lilla kontoret. Det är också en lösning som vi i kombination med varandra kallar för Primo Concept.

Kylaren är liten och smidig och enkel att installera. Den kopplas direkt på befintlig varm- och kallvattenledning där man med en t-koppling kopplar det inkommande vattnet vidare till aggregatet för filtrering, kylning och kolsyresättning.

Primo Cooler serverar både kylt naturellt och kylt kolsyrat vatten.

Kylaren är anpassad för mindre pentryn och kontor och kan om så önskas användas till samtliga våra standardkranar.

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)